Riigikogu valimised 2023

LOE PROGRAMMI!

6. märts 2023

Minu kommentaari toimunud parlamendivalimiste tulemustele leiab selle lingi tagant.

28. veebruar 2023

Kes valitakse Järva- ja Viljandimaalt parlamenti? Minu väike prognoos on selle lingi taga.

27. veebruar 2023

Kui keegi ei ole ikka veel otsustanud, keda valida, siis soovitan kuulata seda esitusloendit (lõppu jõudes on otsus loodetavasti tehtud). Head valimisnädalat!

23. veebruar 2023

Minu esimene ja viimane valimisdebatt nendel valimistel toimus teisipäeval Paides. Tegin seal räägitust väikese kokkuvõtte.

19. veebruar 2023

Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebel esines väljaandes Politico kindlas kõneviisis väitega, et EKRE on teinud koostööd kurikuulsa Wagneri grupiga. Kui see väide peaks leidma kinnitust, siis tuleb lugeda minu valimisprogrammi see osa, mis puudutab vajadust moodustada EKRE osalusel nn. rahvusliku ühtsuse valitsus, loomulikult kehtetuks. Esialgu jään siiski äraootavale seisukohale. Saatsin Veebelile järelepärimise, et ta selgitaks, millel see väide põhines.

18. veebruar 2023

ERR-i valijakompassi koostamisel järgiti halba tava jätta üksikkandidaadid kõrvale, kuid minu vastused selle küsimustikule leiab siit.

17. veebruar 2023

WHO-kriitilise valimiskompassi autorid kavatsevad lähtuda tulemuste analüüsimisel eeldusest, et küsimustele vastamata jätvad kandidaadid vastaksid jaatavalt. Minu meelest on see totter. Loe lähemalt!

16. veebruar 2023

Delfi Meedia valmistas järjekordse käkk-kompassi ja piiras oma väljaannetes minu kommenteerimisõigust. Loe täpsemalt!

Maarahva valimiskompassi koostajad jätsid üksikkandidaadid täiesti kõrvale, kuid minu vastused nende küsimustele võib siiski leida siit.

14. veebruar 2023

Veidi juttu valimiskampaania telgitagustest: Nagu kõik kampaaniameistrid hästi teavad… Loe edasi!

10. veebruar 2023

Asjaliku küsimustiku on pannud valimiskompassi jaoks kokku Metsalehe toimetaja Mari Kartau. Minu vastused leiab siit.

Delfi avas valimismootori, mis peaks lihtsustama valijatel valiku tegemist, kuid jätab mitmeti soovida. Seoses sellega saatsin projekti eestvedajale väikese kirja.

Postimehe valimiskompass ei ole nii hull, kuid ei kannata samuti kriitikat.

8. veebruar 2023

Eesti Rahvusringhäälingu valimisportaal andis kõigile riigikogu valimistel esindatud poliitilistele jõududele võimaluse edastada oma sõnum valijatele programmilise videopöördumise vahendusel. Minu pöördumist näeb selle lingi taga.

4. veebruar 2023

Tegin väikese kokkuvõtte valimistel minuga konkureerivate erakondade valimisprogrammidest. Lugeda saab Telegramist!

31. jaanuar 2023

Postimees palus Riigikogu valimistel osalevatel kandidaatidel vastata ankeedile, mille põhjal pannakse kokku valijakompass. Toon siin ära oma vastused koos lühikeste selgitustega.

27. jaanuar 2023

Loomade eestkosteorganisatsioon Loomus pöördus kõigi kandidaatide poole viie küsimusega, mis puudutavad nende seisukohti loomade ja keskkonna osas. Minu vastused leiab siit.

19. jaanuar 2023

Lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine. Dokumendid kandideerimiseks Riigikogu valimistel esitasid 9 erakonda ja 11 üksikkandidaati. Järva- ja Viljandimaalt kuulun viimaste hulka ainult mina. [ERR | Delfi | BNS/PM]

17. jaanuar 2023

Valimiste võtmeküsimus: kuidas ohjeldada inflatsiooni?
On oluline, et pärast eelseisvaid valimisi moodustatav valitsus aitaks kaasa Eesti väljumisele inflatsiooni nõiaringist.

13. jaanuar 2023

Valimisplatvormi lähtepunktid. Kolm olulist teemat: riiklik julgeolek, poliitilise polariseerumise vähendamine ja demokraatia kindlustamine. Selgitan veidi seda, millistest kaalutlustest ma oma valimisprogrammis lähtun.

10. jaanuar 2023

Postimees esitas valimistel osalevatele erakondadele viis küsimust, et uurida nende seisukohti Euroopa Liidu ja eurointegratsiooni osas. Panin siia kirja enda vastused: Vastused Postimehe küsimustele euroteemadel.

5. jaanuar 2023

3. jaanuaril pöördus minu poole ühe Venemaa meediakanali noor ajakirjanik, kes oli tutvunud kaampaanialehega https://eesti.laiapea.eu ning soovis siin väljendatuga seoses väikest kommentaari, mida saaks kasutada Riigikogu valimistest rääkivas loos. Täpsemalt siis vastust küsimusele, kas olen tõesti rahu poolt ja millal võiks see minu arvates saabuda. Andsin küll talle sobiva vastuse, aga pärast toimetajaga konsulteerimist pidi ta siiski teatama, et ei saa seda kahjuks kasutada. Panen selle siis siia.

«Конечно, я хочу, чтобы эта война закончилась. Хочу, чтобы остановилось кровопролитие. Я за мир во всём мире и дружбу народов. Война – это ужас. Для всех. Но я не верю, что справедливый и прочный мир в Украине возможен без смены режима в России,» объяснил Лайапеа. «Но смены режима в России ждут уже много лет. Я лично думал, что к этому приведут уже демонстрации который разразился после парламентских выборов 2011 года. Но этого не произошло. Мы должны учитывать возможность того, что война будет продолжаться еще долго. Возможно, эта война станет менее интенсивной, но продолжаться как война на истощение еще долгие годы.»

“Loomulikult, ma tahan, et see sõda lõpeks. Tahan, et lõpeks verevalamine. Mina pooldan rahu maailmas ja rahvaste sõprust. Sõda – see on õudus. Kõigi jaoks. Aga ma ei usu, et õiglane ja kestev rahu Ukrainas on võimalik ilma režiimimuutuseta Venemaal,” selgitas Laiapea. “Aga režiimimuutust Venemaal oodatakse juba palju aastaid. Mina isiklikult arvasin, et selleni viivad juba meeleavaldused, mis puhkesid pärast 2011. aasta parlamendivalimisi. Aga seda ei juhtunud. Me peame arvestama võimalusega, et sõda jätkub veel kaua. On võimalik, et see sõda muutub vähem intensiivseks, kuid jätkub kurnamissõjana veel pikki aastaid.”

Väljaannet ei hakka nimetama, sest ei soovi tekitada sellele noorele ajakirjanikule mingeid asjatuid probleeme. Arvestades Venemaal pressivabaduse osas valitsevat olukorda (rahvusvahelises võrdluses ollakse vaid napilt ees Afganistanist, 1. jaanuari seisuga istub vangis 18 meediatöötajat) on sümpaatne, et keegi üldse üritas. Aga, jah, tõenäosus selliste sõnumitega seal meediasse pääseda on praegu ilmselt praktiliselt olematu.

Detsember 2022

ERR (29.12.2022): “Teisena esitas avalduse üksikkandidaat Andres Laiapea, kes kandideerib Järva- ja Viljandimaal.”

Uudis käis läbi ka Delfist ja Postimehest.

Postitus FB-s (29.12.2022): “Kandideerin valimistel, et mul oleks kedagi valida. Kallis lõbu, aga tasub ära, sest siis ei ole pärast vähemalt põhjust pettuda kelleski teises.”

Loe täispikka postitust selle lingi tagant!

Kuvatõmmis lehelt rus.err.ee

ERR on teinud minu kandidatuuri kohta eraldi venekeelse uudise. Suurt kasu sellest mul nüüd valimistel tõenäoliselt ei ole, sest viimase rahvaloenduse andmetel moodustavad vene emakeelega inimesed Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas vähem kui 3,3% kõigist valimisealistest elanikest ning vaevalt nad kõik ERR-i venekeelset veebilehte loevad ja mind selle peale valima tõttavad, aga sellega seoses on ehk paras hetk tuua siin välja, et Venemaa poliitilisel maastikul vastab minu maitsele praegu kõige paremini erakond Jabloko.

Samas kaldun aga nõustuma Dmitri Gudkoviga, kes märkis ühes hiljutises intervjuus, mida soovitan vene keelt mõistvatel inimestel kindlasti kuulata, et rahumeelsete meeleavalduste, valimistel ja valimisdebattides osalemise kaudu millegi mõjutamise aeg on Venemaal möödas – alanud on uus etapp, mis ei pruugi meile meeldida, kuid kus võimu saab muuta ainult jõuga, ebaseaduslikul teel, sest seaduslikke võimalusi selleks enam jäetud ei ole. Annaks jumal, et keegi ei jõuaks kunagi samale järeldusele Eesti osas!

Väljendamaks solidaarsust Venemaa liberaalse opositsiooniga, mille juhtivad tegelased on tõrjutud suuresti eksiili või pandud vangi, panen siia vahele paar muusikavideo. Ülal on toodud Кино kuulus laul, mis väljendas ühe põlvkonna soovi muutuste järele 1980-ndate teisel poolel ning on kujunenud sel sajandil sisuliselt liberaalse opositsiooni hümniks, kuid kantud selles videos ette ka kurtide keeles.

Allpool aga Zemfira “Не стреляйте” – esitatuna novembris Londonis toimunud kontserdil (veebruaris kandis ta selle ette ka oma kontserdil Moskvas, mis jäi talle viimaseks esinemiseks Venemaal).

Etteruttavalt olgu veel mainitud, et nn. vene küsimusele on pööratud eraldi tähelepanu ka selles valimisprogrammis, mille avaldan siin 24. jaanuaril. Lähtun seal samast vaatepunktist, mida võib lugeda välja eelnenud jutust. Nii et kindlasti leiavad sealt midagi enda jaoks sobivat ka vene emakeelega inimesed. Ida-Virumaal kandideeriv Mihhail Stalnuhhin rääkis enda plaane tutvustades Radio Narvale, et ta on kandidaat “kõigi vastu”, aga mina olen rohkem nagu kandidaat “kõigi poolt”, sealhulgas venelaste ja Venemaa liberaalse opositsiooni poolt.

Plakat erakonnalt Jabloko.