Seisukoht: tasuta ühistransport peab jääma

Loodava valitsuskoalitsiooni plaan kaotada maakondades riigi poolt doteeritud tasuta ühistransport on sotsiaalselt tundetu, lühinägelik ja rumal. Eesti 200 lubas seda küll juba oma valimisprogrammis, kuid sotside nõustumine sellega on üllatav.

Olgu kohe öeldud, et ma kuulun ise tasuta ühistranspordi kasutajate hulka. Viljandi linnaliinidega sõidan ma harva, sest eelistan sellele kõndimist, aga kahel päeval nädalas käin andmas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunde Holstre koolis, kasutades liikumiseks tasuta ühistransporti. Tänu sellele, et õpetajatel on suhteliselt kõrged palgad (kui võrrelda neid maakonna, mitte Eesti keskmisega), elaksin mina isiklikult tasuta ühistranspordi kaotamise küll üle suuremate probleemideta, aga sama ei kehti kindlasti kõigi kohta, kes seda kasutavad.

Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid leppisid koalitsiooniläbirääkimistel kokku, et nad kaotavad tasuta ühistranspordi, kuid riigi poolt tasutud sõiduõigus säilib lastel, eakatel ja puudega inimestel. Sotside esimees Lauri Läänemets teatas nüüd Järva Teatajas seda plaani õigustades, et “maapiirkondades on täna suurimaks mureks hinna asemel hoopis ühistranspordi kättesaadavus.”

Läänemetsa väitega võib muidugi nõustuda, sest loodav valitsuskoalitsioon ei ole oma plaani ju veel teoks teinud. Tasuta ühistranspordi kaotamisega mindaks aga selgelt just väiksemapalgaliste ja vaesemate inimeste rahakoti kallale.

Kui vaadata, kes praegu ühistransporti tööle sõitmiseks kasutavad, siis ei ole need üldiselt kõrgepalgalised valgekraed. Mulle on jäänud silma kolm suuremat sotsiaalset gruppi: vanemad naisterahvad, maal elavad noored ja Ukrainast pärit pagulased. Ühistranspordiga käivad tööl enamasti ikkagi pigem vähemkindlustatud, madalama palgaga inimesed. Ehk need, kelle huvide eest sotsid peaksid vähemalt idee poolest seisma.

Enne valimisi Paides toimunud valimisdebatil rõhutasin ma vajadust arendada edasi tasuta ühistransporti, et väheneks inimeste vajadus autoga sõita. Samu mõtteid väljendasin ka siis valimiskompasside küsimustele vastates: “Heitgaaside mahu kontrolli all hoidmiseks on vaja eelisarendada ühistransporti.” “Äärmiselt oluline on toetada ühistranspordi arengut, sest see on elulise tähtsusega paljude vähemkindlustatud ja vanemate inimeste jaoks, kellel on vaja läbida pikki vahemaid, kuid ei ole autot.”

Loodav koalitsioon tõi oma läbirääkimiste alguses välja seitse suurt väljakutset, millele nad soovivad (vähemalt nii nad väidavad) lahendusi leida. Nende hulgas olid ka rohereformi läbiviimine ning piirkondliku mahajäämuse vähendamine. Maakondades riigi poolt doteeritud tasuta ühistranspordi kaotamine töötaks sisuliselt mõlema nimetatud eesmärgi vastu. Seda enam, et Tallinna linn on juba teatanud, et seal tasuta ühistranspordist ei loobuta.