Esimene ja viimane valimisdebatt

Järvamaa noortevolikogud korraldasid teisipäeval Paides valimisdebati, mis oli minu jaoks nüüd üldse esimene ja viimane. Olin kutsutud ka päev varem Tarvastu Gümnaasiumis toimunud debatile, aga seal ma ei osalenud, sest andsin ise samal ajal koolis tunde. Ühelegi ajakirjanike korraldatud debatile mind ei kutsutud (teatavasti on üksikkandidaadid nende hulgas domineeriva mõtteviisi kohaselt mingid külahullud, kelle üle on lahe ilkuda, aga keda tõsiselt küll ei tasu võtta).

Erakondade kohalikest esinumbritest osalesid Wittensteini Tegevusmuuseumis toimunud debatil Jürgen Ligi (Reformierakond), Ando Kiviberg (Eesti 200) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa). EKRE-t esindas Türi abivallavanem Elar Niglas, Keskerakonda Järva vallavanem Toomas Tammik, sotse Birgit Sitska, parempoolseid Ermo Täks ja rohelisi Oliver Rohesalu. Isamaad pidi algse kava kohaselt esindama Ajakeskuse Wittenstein teadusjuht Ründo Mülts, aga viimasel hetkel tehti muudatus.

Enne teisipäeva peatusin ma Paides pikemalt viimati umbes 20 aastat tagasi, kui sain Tallinnast suvel Viljandi poole hääletades auto peale, millega sõitnud tüdrukud viisid mind sinna ekskursioonile (käisime poes süüa ostmas ja vallitornis, aga lõpuks sattusime väikesesse liiklusavariisse, mille tõttu tuli auto seal neist ühe tuttava juurde lükata, ja sõitsime bussiga tagasi Tallinna – rohkem ei ole ma neid näinud, ei tunneks enam ilmselt äragi, ei tea mis neist on saanud). Nüüd läksin aegsasti kohale, et vaadata kuidas see linn on vahepeal muutunud.

Vaatasin ühtlasi üle ka Wittensteini Tegevusmuuseumi ekspositsioonid. Huvitav koht. Soovitan ajalooõpetajatel seda võimaluse korral kindlasti õpilastega külastada. Seal on võimalik tellida gruppidele ka mitmesuguseid erinevaid töötubasid, alates sepikoja õpitoast ja lõpetades 19. sajandi foto õpitoaga, kus osalejad saavad teha endast ise ajastutruu foto.

Poliitilise polariseerumise vähendamine

Aga nüüd siis kokkuvõte valimisdebatist. Küsimusele, mida uus valitsus esimese asjana tegema peaks, vastasin ma, et kõigepealt tuleb see valitsus luua ning minu arvates, nagu on kirjas ka minu valimisprogrammis, võiks sündida nn. rahvusliku ühtsuse valitsus, kuhu kuuluvad nii Reformierakond kui ka EKRE – märkisin, et see võiks olla esimene samm poliitilise polariseerumise vähendamise suunas.

Siinkohal pean kerima siiski ajas veidi tagasi, sest ruttasin nüüd juba sündmustest ette. Enne debatti toimus samas Uku Valneri valimisteemaline töötuba, mida samuti ma jälgisin. Saabusid järjest ka erakondade esindajad. Vahepeal oli paus, mille ajal vestlesin EKRE esindaja Elar Niglasega, kellega olin puutunud varasemalt veidi kokku seoses õpingutega Skytte instituudis, näiteks aines poliitiline süsteem, kus andsin tagasisidet tema tööle. Meie õppejõuks oli selles aines Liisa Talving, kes selgitab alltoodud videos mõistet “polariseeritus”.

Skytte instituut on avaldanud nüüd seoses valimistega terve rea selliseid lühikesi videosid, milles Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala õppejõud selgitavad valimistega seotud mõisteid. Tasub tutvuda!

Nii, liigume edasi järgmise punkti juurde, tagasi valimisdebati juurde!

Fookus tuleks seada selgelt taastuvenergiale

Kui jutuks tuli energeetika, nõustusin roheliste esindaja Oliver Rohesaluga, et fookus tuleks seada selgelt taastuvenergiale. “Eesti on väike riik ja siin ei saa joosta energiatootmise arendamisel kõigis erinevates suundades. See tuumajaama projekt, mis praegu välja on käidud, on ju selgelt ebarealistlik. Samamoodi vesiniku laialdane kasutamine tundub utopistlik lahendus. Mis jääb, see on tuul, päike, biogaas ja koostootmisjaamad. See on see, mida tuleks arendada. Muidugi ka uurida maapõuenergia kasutamist. Praegu juba need uuringud käivad, seda jätkata,” selgitasin enda nägemust.

Erakondade esindajad olid Eestisse tuumajaama rajamise küsimuses üldiselt siiski entusiastlikumad, pooldades enamasti vähemalt vastavate uuringute tegemist. “Nagu siit näha oli, selle tuumajaama projekti eestvedajate lobitöö erakondade juures on kandnud vilja, peaaegu üksmeelne see toetus neil sellele,” märkisin selle peale. “Muidugi, kui mõelda kliimamuutustele, maailmas tervikuna tuumaenergia on kindlasti üks asi, mis aitab kaasa süsinikdioksiidi õhkupaiskamise vähendamisele, aga konkreetselt selle Eesti projekti puhul on ju, et tahetakse kasutada tehnoloogiat, mida kusagil maailmas ei ole praktikas kasutatud veel. Eesti peaks siis olema mingis mõttes nagu katselabor. Noh, võib muidugi uurida ja kaaluda ja proovida ja sinna mingeid rahasid alla panna, et seda kõike teha, aga mis sellest lõpuks välja tuleb… Mulle isiklikult tundub, et see on üsna ebarealistlik projekt lihtsalt. Kuluallikas lihtsalt tuleb sellest.”

Samas nõustusin Isamaa esimehega selles, et ka taastuvenergia kasutamisega kaasnevad omad probleemid. “Nõustuks siin härra Seedriga, et ka tuuleenergia kasutamisel on kindlasti oma keskkonnajalajälg ja põldude täisehitamine päikeseparkideks ei ole ilmselt kõige mõistlikum maakasutus,” ütlesin ma. “Nii et väga oluline on energia säästmine, kokkuhoid. Üks suur asi, mida riik saaks selle heaks teha, on toetada Kredexi kaudu – siis senisest veelgi suuremas mahus – elamute rekonstrueerimist, et paraneks nende energiatõhusus. Samamoodi arendada edasi ühistransporti, tasuta ühistransporti siis, et väheneks inimeste vajadus autodega sõita.”

Julgeolek, Tammsaare ja vene kirjandusklassika

Küsimusele, kui oluliseks peate häid suhteid väliste partneritega ja mis suunas näete arengut, vastasid erakondade esindajad järjest kinnitustega, et nad hindavad Eesti liitlassuhteid lääneriikidega kõrgelt. Rõhutati vajadust distantseeruda Venemaast, et kindlustada Eesti julgeolekut. Mina oma programmi selles osas ümber ei hakanud jutustama, sest ei soovinud kuulanud noortes liigset ärevust tekitada, kuid tõin lõpuks sisse järgmise vaatenurga.

“Ma nõustun siin eelkõnelejatega, aga,” hakkasin heietama, “täna siia sõites ma lugesin bussis sellist väljaannet nagu London Review of Books – suur Briti kultuurileht, umbes nagu Eestis Sirp. Selle viimasest numbrist jäi silma reklaam Anton Hansen Tammsaare romaani “Tõde ja õigus” kahele esimesele osale, mis on nüüd siis avaldatud inglise keeles. Ja esimese osa kohta kasutati seal sellist sõna nagu tolstoilik ehk siis viide tuntud vene kirjanikule Lev Tolstoile. Teise osa kohta kirjutati, siis selles reklaamtekstis, et dialoogid on võrreldavad suurte vene romaanikirjanike omadega.”

“See on see, kuidas meid Lääne poolt vaadates sageli nähakse, et Eestit nagu defineeritakse kuidagi Venemaa kaudu. Selles mõttes geograafia mingis mõttes ikkagi on saatus, et Venemaa on meil siin kõrval ja pikemas perspektiivis on vaja jõuda kuidagi mingite normaalsete suheteni, aga see muidugi eeldab seda, et Venemaal toimub kõigepealt tõeline režiimimuutus, ja millal see tuleb, ei tea, aga lihtsalt, et kunagi loodetavasti midagi ikkagi muutub seal ka,” üritasin lõpetada optimistlikul toonil.

Tulemusstipendiumid, läbipõlemine ja vaimne tervis

Haridusele pühendatud osas märkisin, et “üliõpilaste vaatepunktist on kindlasti oluline teema näiteks tulemusstipendiumid, mis on praegu suhteliselt madalad, 100 eurot, ja neid jagatakse vähe. Võib olla ka nii, et pääsed magistrantuuri paremusjärjestuses esimesena, aga ei saa seda, või siis õpid ainult A-dele ehk viitele gümnaasiumi mõttes, aga ei saa seda, sest seal nende stipendiumide jagamisel on ka oma kvoodisüsteem ja erialade paremusjärjestused. Sinna kindlasti oleks üliõpilaste vaatepunktist raha juurde vaja.” Olen vestelnud päris mitmete üliõpilastega, kes on väljendanud praeguse korraga rahulolematust, ning teema oli mõne aja eest jutuks ka Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kursusevanemate koosolekul. Vajadusega stipendiumide süsteem üle vaadata nõustusid nüüd mitmete erakondade, näiteks Isamaa, EKRE ja SDE esindajad.

Rääkisin veidi ka õpetajate läbipõlemisest, mis on teatavasti üks õpetajate põua põhjustest. “Alustavate õpetajate läbipõlemise üheks suureks põhjuseks on kindlasti töökoormus,” leidsin ma. “Kui kohe täiskohaga minna õpetajaks, siis see on üsna vaevarikas. Mina töötan ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, aga poole kohaga, samal ajal omandan õpetajaharidust ülikoolis, sest ma olen õppinud ajalugu ja riigiteadust, aga mitte õpetajaks. Kui seda [tööd ülikooli kõrvalt] täiskohaga peaks tegema, siis see oleks ikkagi keeruline.”

Jutuks tuli ka õpilaste vaimne tervis, millega seoses ütlesin, pöördudes eelkõige publikuks olnud kooliõpilaste poole: “Mul on üks konkreetne soovitus noortele, sõnastades veidi ümber ühte tuntud ütlust: ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, mõtle mida sina ise saad teha enda heaks. Esimene asi on siis korralik unerežiim, mitte ööd läbi üleval istuda, sooritusvõime kohe paraneb. Soovitan lugeda Kene Verniku raamatut “Hea une teejuht. Praktiline käsiraamat unetusest jagusaamiseks” – palju asjalikke soovitusi.”

Valimisõiguse piiramise osas jäin eriarvamusele

Kui jutuks tuli üleminek täielikult eestikeelsele kooliharidusele, tõstatas Ando Kiviberg (Eesti 200) ka Venemaa kodanikelt Eestis kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmise küsimuse. Teiste erakondade esindajad olid põhimõtteliselt selle poolt, tuues seal vaid kohati välja, et tehniliselt on juba antud õigust keeruline ära võtta, ning asi läheks ilmselt kohtusse.

“Valimisõiguse kohta kõigepealt märgiks, et kui seda praegu hakata ära võtma nendelt Venemaa ja Valgevene kodanikelt, nagu mõned erakonnad lubavad, siis ju sisuliselt tõugatakse neid inimesi sinna Kremli käte vahele. Neid on ju Eestis päris palju, tegelikult ikkagi kokku rohkem kui Järva- ja Viljandimaal valimisõiguslikke kodanikke. Tuleb arvestada ka sellega, mis seal Ida-Virumaal toimuma hakkab peale seda,” rõhutasin aga mina, “kuidas nende inimeste meelsus siis muutuma hakkaks, kas Eesti suhtes sõbralikumaks, teie arvates, või tõukaksime neid just sinna, kuhu ei taha tegelikult neid tõugata. See on nagu see murekoht praegu.”

“Risk selle kohta, et kui kremlimeelsetelt võtame hääleõiguse ära, siis tõukame nad Kremli rüppe – nad juba on seal,” kuulutas selle peale Kiviberg, tuues oma väite kinnituseks, et Venemaa presidendivalimistel toetas 94% Eestis hääletamas käinutest Putinit. “Venemaa valimistest osavõtuprotsent Eestis elavate Vene kodanike hulgas on suhteliselt madal,” leidsin aga mina. “See ilmselt ei näita seda terviku meelsust.” Vaatasin nüüd järgi, et viimastest Venemaa presidendivalimistest 2018. aastal võttis Eestis osa 34% hääleõiguslikest. See tähendab, et Putinile andis hääle tegelikult isegi veidi vähem kui kolmandik kõigist Eestis elavatest hääleõiguslikest Vene kodanikest, aga 2/3 seda ei teinud – nüüd tahetakse karistada selle esimese kolmandiku vaadete tõttu ka passiivset enamust, tõugates seda nii ilmselt vältimatult radikaliseerumise suunas.

Sellisel üheksa osalejaga valimisdebatil, mis kestab vaid poolteist tundi, on muidugi raske teemadesse süvitsi sisse minna, enamasti toimub lihtsalt oma seisukohtade markeerimine, aga kokkuvõttes võib selle debatiga minu vaatepunktist küll enam-vähem rahule jääda. Tervikuna on see järelvaadatav-kuulatav Facebookis.

PS. Veebruari keskel võttis minuga ühendust Äripäeva fotoreporter, kes teatas, et nad on koostamas valimiste eel veebis avaldamiseks fotolugu, milles keskendutakse eelkõige väiksematele või uuematele erakondadele ja üksikkandidaatidele, et nende valimiskampaaniat kajastada. Taheti teada, kas mul on kavas mõni eriline üritus, kuhu oleks võimalik kaasa tulla ja pilti teha. Pakkusin välja just selle ürituse, lisades hiljem, et huvitav oleks seda kajastada ehk just selle nurga alt, et see on üks vähestest valimisdebattidest, kuhu mind kui üksikkandidaati on üldse kutsutud. Kuid selle peale huvi rauges. Nojah, müüvama foto saaks kindlasti sellest, kui kandidaat kusagil tühjale saalile kõnet peab või tänaval meeleheitlikult mingeid trikke teeb, et kuidagi valijate tähelepanu saada.

PPS. Kuulasin nüüd ära ka teisipäeva õhtul Viljandis toimunud erakondade Järva- ja Viljandimaa esinumbrite debati, mille korraldasid Sakala ja Järva Teataja. Midagi läks võib-olla kaduma, sest kuulasin seda kahekordse kiirendusega, aga sellest lähtudes olgu nüüd lihtsalt mainitud, et kõige ebapopulaarsem punkt minu programmis on ilmselt mõte, et Eestis peaks tulema võimule rahvusliku ühtsuse valitsus, mille moodustavad Reformierakond ja EKRE. Vähemalt olen saanud sellele kõige rohkem negatiivset tagasisidet. Leidub palju neid, kes ei taha näha valitsuses neist üht või teist või kumbagi. Ja see kõlab muidugi tõesti nii, nagu laulaks keegi noore Villu Tamme häälega irooniliselt: Jaak Madison ja Jürgen Ligi, näe, sõbralikult teineteisele nüüd ulatavad käe, auu-auu auu-auu-auu. Kuid selline vastukaja tegelikult vaid kinnitab vajadust Reformierakonna ja EKRE lähenemise järele, sest on ju ise märk ühiskonna polariseerituse ulatusest.

EKRE ja Wagneri grupi väidetav koostöö

Kuvatõmmis Politico artiklist

Politico avaldas eile pika artikli kurikuulsa Wagneri grupi rahvusvahelisest mõjust, milles on muu hulgas tsiteeritud Balti kaitsekolledži teadurit Viljar Veebelit, kes väidab sisuliselt kindlas kõneviisis, et EKRE ja Wagneri grupp ongi teinud juba koostööd, mis algas siis nähtavasti enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, mille tulemusel pääses EKRE esindajana europarlamenti teatavasti Jaak Madison, kes kandideerib nüüd nende esinumbrina Järva- ja Viljandimaal. Madison ise on jõudnud selliseid väiteid küll juba naeruvääristada, aga asi on ikkagi üsna ebaselge, mistõttu saatsin nüüd Veebelile alljärgneva järelepärimise.

Saatja: Andres Laiapea
Saaja: Viljar Veebel
Teema: EKRE ja Wagneri grupi väidetav koostöö

Tere!

Tuntud väljaande Politico eilses artiklis Wagneri grupi mõjust tsiteeritakse teie lauset, millest nähtub nagu oleks EKRE alustanud tõepoolest koostööd nimetatud grupeeringuga. Kas see tsitaat on korrektne? Ja kui on, siis millel teie vastav väide põhineb? On see lihtsalt oletus ehk kuulujutt või omate tõesti mingeid kindlamaid tõendeid?

Soovin saada selle kohta lähemat infot, sest ma olen ise nüüd üksikkandidaadina valimistel osaledes propageerinud ideed moodustada pärast neid valimisi nn. rahvusliku ühtsuse valitsus, kuhu kuuluvad nii Reformierakond kui ka EKRE. Minu hinnangul oleks see nüüd vajalik ühiskonnas poliitilise polariseerumise vähendamiseks, et Eesti suudaks seista praeguses julgeolekuolukorras paremini vastu välistele ohtudele. Kui peaks vastama tõele, et EKRE teeb tõesti koostööd sellise grupeeringuga, siis see kalkulatsioon loomulikult enam ei kehti.

Oleksin väga tänulik, kui seda asja nüüd veidi selgitaksite. Kõige parem, kui avaldaksite kogu teile teadaoleva info EKRE ja Wagneri grupi väidetava koostöö kohta, mida te saate avalikustada, sest paljudes kodanikes on see küsimus tekitanud nüüd suurt ärevust ning asi vajaks kiiremas korras täpsustamist, et õhku ei jääks mingit ebaselgust.


Kui sel teemal midagi täpsemat selgub, siis täiendan seda postitust. Esialgu jään äraootavale seisukohale. Kui need väited EKRE ja Wagneri grupi koostööst peaks leidma kinnitust, siis tuleb lugeda minu valimisprogrammi see osa, mis puudutab vajadust moodustada EKRE osalusel rahvusliku ühtsuse valitsus, loomulikult kehtetuks.

TÄIENDUS: EKRE tegi hagihoiatuse, milles nõuab “rahvusvahelisele väljaandele Politico valeandmeid esitanud Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebelilt ja erakonna suunal laimu levitanud Eesti meediaväljaannetelt valeväidete ümber lükkamist ja vabandamist” enne e-hääletuse ja eelhääletuse algust 27. veebruaril. Eesti Päevaleht avaldas pärast seda pikema jätkuloo, millest nähtub, et Prigožini võrgustik üritas viia eurovalimiste eel sotsiaalmeedias tõesti läbi kampaaniat EKRE toetuseks, kuid samas ei selgu, kas erakond sellest ise midagi teadis. On võimalik, et see mõjutuskampaania oli lihtsalt osa venelaste üldisest suunast toetada eurovalimistel euroskeptilisi jõude ning mingit otsest koostööd tegelikult ei toimunud – vähemalt ei ole avaldatud seni tõendeid, mis selle toimumist kinnitaksid.

ERR-i valijakompass

ERR-i valijakompassi koostamisel järgiti halba tava jätta üksikkandidaadid kõrvale, kuid minu vastused selle küsimustikule leiab siit. Erakondade vastused panid kompassi koostajad kokku nende programmide, pressiteadete ja muude mõtteavalduste põhjal.

 1. Tööjõumaksude alandamiseks tuleks kehtestada kinnisvaramaks

Minu vastus: Ei, ma ei poolda kinnisvaramaksu kehtestamist.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult –
Pigem nõustun – Eesti 200, Keskerakond, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Reformierakond
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa, Parempoolsed
Seisukoht puudub – Rohelised

 1. Suuremat palka teenivate inimeste tulumaksumäär peaks olema kõrgem

Minu vastus: Jah, ma pooldan üleminekut astmelisele tulumaksule, mille puhul kasvab tulumaksuvaba miinimum ja alaneb keskmist ning sellest väiksemat palka saavate inimeste maksumäär, kuid kehtima hakkavad kõrgemad maksumäärad kõrgepalgalistele inimestele, sealhulgas riigikogulastele.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Keskerakond, Rohelised, SDE
Pigem nõustun –
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Parempoolsed, Reformierakond
Seisukoht puudub –

 1. Eestis tuleks langetada toiduainete käibemaksu, isegi kui see vähendab riigieelarve tulusid

Minu vastus: Jah, see ei pruugi viia hindade langemiseni, kuid aeglustaks kindlasti nende kasvu, andes samas toidutootjatele tagasi vajaliku puhvri, mis vähendaks nende pankrotiohtu ja vajadust riiklike toetuste järele.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE, Keskerakond
Pigem nõustun – Rohelised, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Isamaa
Ei nõustu üldse – Parempoolsed, Reformierakond
Seisukoht puudub –

 1. Tervishoiusüsteemis peaks panema suurema rõhuasetuse indiviidi isiklikule vastutusele

Minu vastus: Sõltub sellest, mida selle all täpselt mõeldakse. Mina pooldan solidaarset ravikindlustust, mis laieneb kõigile, aga samas ka seda, et inimesed peaksid võtma ise suurema vastutuse oma tervise hoidmise eest.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Parempoolsed
Pigem nõustun – EKRE, Isamaa, Reformierakond
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Rohelised
Ei nõustu üldse – Keskerakond, SDE
Seisukoht puudub –

 1. Ühtlase regionaalarengu huvides tuleks vaesemaid Eesti piirkondi aidata järele rikkamate arvelt

Minu vastus: Jah, tasandus- ja toetusfondi kaudu seda ju sisuliselt tehaksegi.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – SDE
Pigem nõustun – Eesti 200, EKRE, Keskerakond, Rohelised
Neutraalne – Isamaa, Parempoolsed, Reformierakond
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Heitgaaside mahu kontrolli all hoidmiseks peavad kütuseaktsiisid olema kõrgel tasemel

Minu vastus: Kõrged aktsiisid on tingitud pigem vajadusest täita riigieelarvet. Heitgaaside mahu kontrolli all hoidmiseks on vaja eelisarendada ühistransporti.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Rohelised
Pigem nõustun – Eesti 200, Reformierakond, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa, Keskerakond, Parempoolsed
Seisukoht puudub –

 1. Soolise palgalõhe vähendamine Eestis nõuab riigi jõulist sekkumist

Minu vastus: Ma ei poolda riigipoolset sekkumist eraettevõtete palgapoliitikasse, kuid avalikus sektoris tuleks sooline palgalõhe kindlasti jõuliselt kaotada.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Eesti 200, Keskerakond, Reformierakond
Neutraalne – Parempoolsed
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub –

 1. Kuritegevuse vähendamisel on rohkem abi karistuste karmistamisest kui ennetamisest ja rehabilitatsioonist

Minu vastus: Kuritegevuse vähendamiseks on vaja nii karistusi, ennetamist kui ka rehabilitatsiooni. Karistused peavad olema piisavalt karmid selleks, et need mõjuksid ka heidutavalt, aidates sellega kaasa kuritegevuse ennetamisele.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE
Pigem nõustun – Keskerakond
Neutraalne – Isamaa
Pigem ei nõustu – Parempoolsed
Ei nõustu üldse – Eesti 200, Reformierakond, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

 1. Samasooliste kooselu seadustamine oli õige otsus

Minu vastus: Seda näitab tulevik, kui ilmnenud on selle otsuse pikemaajalised tagajärjed. Nagu ütles Deng Xiaoping, kui tal paluti öelda Prantsuse revolutsiooni 200. aastapäeval, mida ta arvab selle suure sündmuse ajaloolisest tähendusest: selle objektiivseks hindamiseks on ajaline distants veel liiga väike.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Reformierakond, Rohelised, SDE
Pigem nõustun –
Neutraalne – Keskerakond, Parempoolsed
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub –

 1. Kergete narkootiliste ainete isiklikuks tarbeks kasutamine tuleks seadustada

Minu vastus: See nimekiri vajaks täpsustamist. Kui mõeldud on kanepit, siis seda võiks käsitleda sarnaselt tubaka ja alkoholiga, mis on mõlemad rahvatervise seisukohalt kahjulikud, kergesti sõltuvust tekitavad uimastid, mis on küll legaalsed, kuid mille levikut ja kättesaadavust tuleb piirata. Alustades sellest, et keelatakse nende tarvitamine Riigikogu hoones, Stenbocki majas ja üldse kõigil riiklikel üritustel, sealhulgas Eesti Vabariigi saatkondades toimuvatel vastuvõttudel.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Rohelised
Pigem nõustun –
Neutraalne – Reformierakond
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Keskerakond, SDE
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub – Parempoolsed

 1. Aborditegemise õigusi Eestis tuleks piirata

Minu vastus: Ei, kuid tuleks püüelda jätkuvalt selle poole, et abortide arv järjekindlalt väheneks, nagu see on toimunud tegelikult juba alates laulvast revolutsioonist.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE
Pigem nõustun –
Neutraalne – Isamaa
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – Eesti 200, Keskerakond, Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

 1. Eesti peaks lihtsustama välistööjõu sissetoomist

Minu vastus: Ei, viimasel ajal on saabunud Eestisse juba piisavalt välistööjõudu Ukrainast pärit sõjapõgenike näol. Lihtsustada on vaja nende pääsemist Eesti tõõjõuturule.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult –
Pigem nõustun – Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Keskerakond
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub –

 1. Kõik Eestis töötavad inimesed peavad olema seadusega kohustatud õppima eesti keelt

Minu vastus: Ei, kuid riik võiks võimaldada tasuta eesti keele kursusi kõigile, kes neil osaleda soovivad, sealhulgas töötutele ja eestlastele endile. Nii täidaks riik paremini oma põhiseaduslikku ülesannet tagada eesti keele säilimine läbi aegade.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE, Isamaa
Pigem nõustun – SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Keskerakond, Parempoolsed, Rohelised
Ei nõustu üldse – Reformierakond
Seisukoht puudub –

 1. Eesti kodakondsuse andmist tuleb lihtsustada

Minu vastus: Ei, kuid kindlasti võiks lubada topeltkodakondsust, et alaliselt välismaale elama asunud eestlased ja nende järglased säilitaksid tugevama sideme Eestiga ning Eestisse elama asunud välismaalaste integreerumine meie ühiskonda toimuks sujuvamalt.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Keskerakond
Pigem nõustun – Rohelised, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub –

 1. Euroopa Liidu liikmelisusest on Eestile rohkem kasu kui kahju

Minu vastus: Pigem jah. Ma ei poolda Euroopa Liidust lahkumist, vaid leian, et Eesti võiks mängida aktiivsemat rolli Euroopa Liidu ja selle poliitikate kujundamisel.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Isamaa, Keskerakond, Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE
Pigem nõustun –
Neutraalne – EKRE
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Euroopa Liit peaks karistama liikmesriike, mis rikuvad ühiselt kokkulepitud reegleid

Minu vastus: Nii ja naa. Põhimõtteliselt on vaja, et reeglite rikkumisele ei vaadataks läbi sõrmede, sest muidu jäävadki osad riigid neid rikkuma, luues sellega endale konkurentsieeliseid ja tekitades probleeme ka teistele (mõelgem euroala riikide võlakriisile), aga kõigi nende meetoditega, mida reegleid rikkuvate riikide korrale kutsumiseks välja on pakutud, ma nõustuda ei saa.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Keskerakond, Reformierakond
Neutraalne – Parempoolsed
Pigem ei nõustu – Isamaa
Ei nõustu üldse – EKRE
Seisukoht puudub –

 1. Euroopa Liit peaks loobuma liikmesriikide ühehäälsuse põhimõttest välispoliitiliste otsuste tegemisel

Minu vastus: Ei, olen kirjutanud sel teemal nüüd juba ühes eraldi postituses. Siinkohal juhin aga tähelepanu sellele, et kuigi ERR-i valijakompassi kohaselt Eesti 200, Reformierakond ja SDE pigem ei nõustu ühehäälsuse põhimõttest loobumisega, ilmneb sellest samast Postimehe risttabelist, millele ERR selle valijakompassi juures nende seisukohtade allikana viitab, et teatud küsimustes peaks seda nende arvates just tegema (selle käsitlemine vastusena “pigem ei nõustu” on minu arvates üsna meelevaldne tõlgendus, mis seab muidugi kahtluse selle valijakompassi usaldusväärsuse laiemalt).

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Parempoolsed, Rohelised
Pigem nõustun –
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Reformierakond, SDE
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa, Keskerakond
Seisukoht puudub –

 1. Eesti peaks loobuma rohepöörde eesmärkidest

Minu vastus: Üldiselt mitte. Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine, nüüdisaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine ning konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku ettevõtluse arendamisele kaasaaitamine on kõik igati kenad eesmärgid. Konkreetsemaks minnes leiab rohepöörde tegevusplaanist muidugi ka selliseid eesmärke, mis ei ole väga mõistlikud või realistlikud. Selles mõttes võiks mõnest asjast kindlasti loobuda. Kuid see ei tähenda seda, et koos pesuveega tuleks visata välja ka laps ise.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE
Pigem nõustun – Isamaa
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Parempoolsed
Ei nõustu üldse – Eesti 200, Keskerakond, Reformierakond, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

 1. Põlevkivi kasutamine elektri tootmiseks tuleks lõpetada võimalikult kiiresti

Minu vastus: Jah, võttes seejuures muidugi arvesse kõiki asjaolusid, sealhulgas vajadust omada enne piisavalt alternatiivseid tootmisvõimsusi.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Rohelised
Pigem nõustun – Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond, SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa, Keskerakond
Seisukoht puudub –

 1. Senisest enam tuleks keskenduda jalakäija- ja rattasõbralikuma linnaruumi arendamisele, isegi kui see muudab autoga liiklemist keerukamaks

Minu vastus: Linnaruumi arendamisel tuleb püüelda selle poole, et rahul oleksid nii jalakäijad ja jalgratturid kui ka autojuhid. Liigun ise Viljandi linnas küll enamasti jala, aga need siin läbitavad vahemaad ei ole väga pikad ja mul ei ole (veel?) ka mingeid tervisehädasid, mis liikumist raskendaksid. Äärmiselt oluline on toetada ühistranspordi arengut, sest see on elulise tähtsusega paljude vähemkindlustatud ja vanemate inimeste jaoks, kellel on vaja läbida pikki vahemaid, kuid ei ole autot.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Reformierakond, Rohelised
Pigem nõustun – Keskerakond, Parempoolsed, SDE
Neutraalne – Isamaa
Pigem ei nõustu – EKRE
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Eesti metsa aastaseid raiemahtusid tuleks vähendada

Minu vastus: Jah. Metsandusteemasid puudutasin pikemalt Metsalehe küsimustikule vastates.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Eesti 200, Keskerakond, Reformierakond
Neutraalne – Isamaa, Parempoolsed
Pigem ei nõustu – EKRE
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Maksudega kogutud rahast peab senisest suurem osa minema kohalike omavalitsuste eelarvesse

Minu vastus: Jah.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Keskerakond, Parempoolsed, Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Reformierakond
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Rohkem riigiasutusi peaksid kolima Tallinnast erinevatesse Eesti maakondadesse

Minu vastus: Võiks küll, kui sellega ei kaasne püsikulude kasvu.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Isamaa, Keskerakond, SDE
Pigem nõustun – Eesti 200
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – EKRE, Parempoolsed, Reformierakond
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub – Rohelised

 1. Rahval peaks olema õigus kohtunikke valida

Minu vastus: See eeldaks nii rahva tunduvalt suuremat õigusteadlikkust kui ka kogu kohtusüsteemi põhjapanevat ümberkorraldamist. Jään pigem skeptiliseks, kuigi põhimõtteliselt ei välista.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE
Pigem nõustun –
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse – Eesti 200, Isamaa, Parempoolsed, Reformierakond, SDE
Seisukoht puudub – Keskerakond, Rohelised

 1. Vähemuste põhiõigused peavad olema tagatud, isegi kui see tähendab rahva enamuse tahte vastu minemist

Minu vastus: Loomulikult. Põhiõigused peavad olema tingimusteta tagatud kõigile inimestele. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb selgelt, et seal loetletud põhiõigused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. On päris märkimisväärne, kuigi kahjuks mitte üllatav, et lausa pooled erakonnad nüüd selle punktiga täielikult ei nõustunud.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Parempoolsed, Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Keskerakond, Reformierakond
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Isamaa
Ei nõustu üldse – EKRE
Seisukoht puudub –

 1. Nõukogude-aegsete mälestusmärkide riigipoolne teisaldamine on õigustatud ka siis, kui kohalik elanikkond seda ei toeta

Minu vastus: Avalikus ruumis asuvate mälestusmärkide saatus peaks olema demokraatlikus riigis kohalike elanike poolt valitud ja nende ees vastutavate kohalike volikogude, mitte mingi salajase valitsuskomisjoni otsustada. Ja seda sõltumata sellest, mis ajast need mälestusmärgid pärinevad või kellele need on pühendatud.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Reformierakond, SDE
Pigem nõustun –
Neutraalne – Keskerakond
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub – Parempoolsed, Rohelised

 1. Eesti peaks võimalikult kiiresti minema üle täielikult eestikeelsele haridusele

Minu vastus: Meie põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust, kuid õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus. Eestis kehtib jätkuvalt vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus, mis võimaldab luua vähemusrahvustel rahvuskeelseid või rahvuskultuuri süvaõppega õppeasutusi. Mina sellise võimaluse kaotamist ei poolda, aga järelikult ei toeta siis ka üleminekut täielikult eestikeelsele haridusele. Siinkohal soovitan tutvuda Anni Matsulevitši koostatud kogumikuga “Vähemusrahvuste kultuurielu Eesti Vabariigis 1918–1940”, millest saab päris hea ülevaate kultuuriautonoomia seaduse rakendamisest sõjaeelses Eestis. Muu hulgas on seal avaldatud 100 aastat tagasi Eestis töötanud vene õppekeelega koolide nimekiri, aga juttu on ka sakslastest, juutidest, rootslastest, lätlastest ja ingerlastest.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Parempoolsed, Reformierakond
Pigem nõustun – SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Keskerakond
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub – Rohelised

 1. Eestis elavatele Venemaa ja Valgevene kodanikele peab jääma õigus hääletada kohalike omavalitsuste valimistel

Minu vastus: Jah, nagu ma kirjutasin juba oma valimisprogrammis, lähtub poliitikute plaan võtta neilt valimisõigus “kollektiivse karistamise põhimõttest, mis on oma olemuselt sügavalt vastuolus liberaalse demokraatia alusväärtustega. Alaliselt Eestis elavate Venemaa kodanike ühiskonnaelust tõrjumise asemel tuleks püüda neid hoopis rohkem Eesti ühiskonda integreerida, et neist ei kujuneks meie omariikluse suhtes vaenulikult meelestatud Kremli viiendat kolonni.”

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Keskerakond
Pigem nõustun – SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Eesti 200, Parempoolsed
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa, Reformierakond
Seisukoht puudub – Rohelised

 1. Ukraina põgenike riiki saabumist peaks oluliselt rohkem piirama

Minu vastus: Piirata ei ole siin väga midagi. Küsimus on pigem selles, mis neist edasi saab ja kuidas nendega hakkama saada. Selge see, et Eesti vastuvõtuvõime on piiratud ja kedagi siia kutsuda ei maksa, aga piiri põgenike ees siiski sulgeda ei saa.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – EKRE
Pigem nõustun –
Neutraalne – Isamaa
Pigem ei nõustu – Keskerakond
Ei nõustu üldse – Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

 1. Eesti peaks jätkama suuremahulise majandusliku abi andmist Ukrainale

Minu vastus: Ukrainale on majanduslik abi kahtlemata väga oluline ja vajalik, aga küsimus on selles, kui suuremahuliselt peaks Eesti seda andma. Minu arvates ei peaks me seadma sihiks jääda riigiks, mis on abistanud Ukrainat suurima protsendiga oma SKP-st, vaid võiksime kasutada osa sellest rahast hoopis Ukrainast saabunud põgenike sujuvamaks integreerimiseks Eesti ühiskonda.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Keskerakond, Reformierakond, Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Isamaa
Neutraalne –
Pigem ei nõustu –
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Eesti peaks suurendama kaitsekulutusi, isegi kui see tähendab eelarve kärpimist muudes valdkondades

Minu vastus: Tegelik küsimus on pigem, mille peale seda raha täpsemalt kulutatakse ning mida selle tõttu konkreetselt kärpida tahetakse. Kaitsekulutuste suurendamine on vajalik, aga tehtavad kulutused peavad olema hästi põhjendatud ega saa tulla iga hinna eest. Tuleb siiski arvestada ka ühiskonna muude vajadustega. Ja ma nõustun tegelikult ka sellega, et Eesti sõjaline abi Ukrainale, mis küündis juba 1%-ni SKP-st, ei saa sellisel tasemel enam kaua jätkuda. See ei ole jätkusuutlik.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, EKRE, Parempoolsed, Reformierakond
Pigem nõustun – Isamaa, Rohelised
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Keskerakond, SDE
Ei nõustu üldse – EKRE
Seisukoht puudub –

 1. Riigil on õigus pandeemia tingimustes piirata nende õigusi, kes ei nõustu end vaktsineerima

Minu vastus: Mingis ulatuses võib see teatud juhtudel põhjendatud olla, aga nagu mitmed kohtuotsused on nüüd juba kinnitanud, siis kindlasti mitte sel määral ja sellistel asjaoludel, mida me oleme viimastel aastatel Eestis näinud.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Reformierakond
Pigem nõustun – Eesti 200, Parempoolsed, SDE
Neutraalne – Rohelised
Pigem ei nõustu – Isamaa, Keskerakond
Ei nõustu üldse – EKRE
Seisukoht puudub –

 1. Tulumaksuvaba miinimumi astmed tuleks kaotada, isegi kui see vähendab riigieelarve tulusid

Minu vastus: Võiks kaotada sel moel, et see ei vähenda riigieelarve tulusid. See tähendab, et tulumaksuvaba oleks kõigile sama summa, aga samal ajal toimuks üleminek astmelisele tulumaksule.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond, SDE
Pigem nõustun – EKRE, Rohelised
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Isamaa, Keskerakond
Ei nõustu üldse –
Seisukoht puudub –

 1. Inimestel peaks olema õigus rahvaalgatuse korras seaduseelnõusid Riigikogu menetlusse esitada

Minu vastus: Loomulikult, see on ju elementaarne.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, EKRE, Keskerakond, Rohelised
Pigem nõustun – SDE
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Reformierakond
Ei nõustu üldse – Parempoolsed
Seisukoht puudub – Isamaa

 1. Peretoetused kolme ja enama lapsega peredele ei tohiks olla hüppeliselt suuremad toetustest ühe ja kahe lapsega peredele

Minu vastus: Lasterikka pere toetus on põhjendatud selles mõttes, et mida rohkem on lapsi, seda raskem on teha nende kasvatamise kõrvalt täiskohaga palgatööd mõlemal vanemal – sissetulek töisest tegevusest on suuremates peredes, kus vanemad ei saa nii palju karjäärile pühenduda, tõenäoliselt väiksem. Kõige keerulisem on olukord aga ilmselt üksikvanematel. Nii et mõelda tuleks kindlasti nendegi peale, kui jälle toetusi tõstma hakatakse.

Erakonnad vastasid:
Nõustun täielikult – Eesti 200, Parempoolsed, Rohelised, SDE
Pigem nõustun – Reformierakond
Neutraalne –
Pigem ei nõustu – Keskerakond
Ei nõustu üldse – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub –