Mootorsõidukimaksust

Järva- ja Viljandimaa valijate esindajana edastasin valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu rahandusministrile oma arvamuse mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (siin saadaval ka .pdf-ina).

Lp. rahandusminister Mart Võrklaev!

Mootorsõidukimaksu kehtestamisel tuleb arvestada Lätis kehtivate maksumääradega. Läti on praegu Balti riikidest ainuke, kus selline maks kehtib, ning sellest tulenevalt kaldutakse registreerima seal kasutatavaid sõidukeid Eestis ja Leedus. Eksperdid on toonud juba ammu välja, et maksubaasi mobiilsust arvestades peaksid Balti riigid oma poliitikaid selles osas kooskõlastama.

Lätis ei ole kehtestatud mootorsõiduki registreerimismaksu Eestis kavandatud kujul. Sõiduki registreerimisel tuleb tasuda väikest registreerimistasu, maksta dokumentide läbivaatamise, numbrimärkide ja registreerimistunnistuse eest. Sellele lisandub 55 eurot riiklikku ressursimaksu. Kokku teeb see siiski vaid sadakond eurot ehk peaaegu poole vähem summast, mis tuleb tasuda juba praegu registreerimistunnistuse ja numbrimärkide eest Eestis.

Eesti eeliseks maksukonkurentsis Lätiga on seni olnud see, et siin puudub mootorsõiduki aastamaks. Lätis on see kehtestatud. Maksumäära arvutamisel arvestatakse nii sõiduki iga ja kaalu, mootori võimsust ja töömahtu kui ka sõiduki poolt väljutatava süsinikdioksiidi heitenorme. Samalaadse maksu kehtestamisel Eestis tuleks jälgida, et kehtestatavad maksumäärad ei oleks oluliselt kõrgemad kui Lätis.

Lätis on mootorsõidukimaksust vabastatud lisaks alarmsõidukitele nii elektriautod, invasõidukid, vanasõidukid kui ka diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja rahvusvaheliste organisatsioonide sõidukid. Poole võrra alandatud maksumäär kehtib siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi ning nende allasutuste, kaitsejõudude ja munitsipaalpolitsei sõidukitele, aga ka paljulapselistele peredele ühe kasutuses oleva auto puhul. Põllumajandustootjatele, kes vastavad kehtestatud tingimustele, kehtib iga sõiduki puhul maksumäär 25%.

Lähtudes oma Järva- ja Viljandimaal elavate valijate huvidest ehk tervest mõistusest, pöördun teie poole palvega viia mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamisel sellised erisused sisse ka sellesse korda, mida tahate hakata rakendama Eestis. Maksusüsteem peaks küll olema lihtne ehk nii väheste erisustega kui võimalik, kuid see põhimõte ei tohiks muutuda dogmaks, mille taha peitub sotsiaalne tundetus. Kui veidi teemasse süveneda, avastate kindlasti kerge vaevaga, et nendes riikides, kus mootorsõidukimaks on kehtestatud, kehtib üldjuhul ka palju erisusi.

Kasutatud allikad

Lõhmuste, E., Lamine, B. (2015). Do the Baltic States need to tax passenger cars more? Euroopa Komisjon, Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat. https://data.europa.eu/doi/10.2765/91146

ACEA Tax Guide 2022. European Automobile Manufacturers’ Association. https://www.acea.auto/publication/acea-tax-guide-2022/

Vehicle Operating Tax. Ministry of Finance, Republic of Latvia. https://www.fm.gov.lv/en/vehicle-operating-tax