FAKTIKONTROLL: T. H. Ilves eksitab inimesi EKRE sünni osas

Endine president peksab segast. Kas mehel on probleeme mäluga?

Eesti Vabariigi kunagine president Toomas Hendrik Ilves on andnud LP-le pika intervjuu, milles väidab korduvalt, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) sai registreeritud tänu sellele, et tema algatatud Jääkeldri protsessi tulemusel langetati Eestis erakonna registreerimisel nõutavat liikmete arvu. See väide ei vasta tõele. Pigem võib hoopis väita, et see muudatus on aidanud EKRE tõusu tagasi hoida.

Ilves andis intervjuu seoses kümne aasta möödumisega muudatusest, millega sätestati palvekirjaõigus ehk õigus esitada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Kollektiivse pöördumise esitamiseks Riigikogu juhatusele on vaja koguda vähemalt 1000 nõuetele vastavat allkirja. Selle, kas esitatud pöördumine Riigikogu menetlusse võetakse, otsustab Riigikogu juhatus.

Riigikogu kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad praegu Lauri Hussar (Eesti 200), Toomas Kivimägi (Reformierakond) ja Jüri Ratas (Isamaa). Kui juhatus otsustab palvekirja ehk kollektiivse pöördumise menetlusse võtta, saadetakse see arutamiseks ja seisukoha kujundamiseks asjaomasele komisjonile, mis võib, kuid ei pruugi algatada sellele toetudes eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Nii on jõudnud kümne aasta jooksul Riigikogu menetlusse küll enam kui 140 pöördumist, kuid neist vaid 5–10% on viinud otsese seadusandliku otsuseni.

Ives ütles nüüd seda kommenteerides, et palvekirjaõigus ei olnudki mõeldud selleks, et asendada parlamenti. Tema käsitluse kohaselt oli see aga siiski üks 2012. aastal alanud Jääkeldri protsessi olulisemaid saavutusi. Teise suure muudatusena nimetas ta erakondade registreerimisel nõutava liikmete arvu langetamist.

“Ja mis oli tulemus? See, et EKRE sai registreeritud. Nii et jääkelder on EKRE isa,” seletas Ilves. Samas üritas ta tõrjuda ka kriitikat, mille kohaselt kujutasid Jääkeldri protsess ja järgnenud Rahvakogu endast – demokraatia arengu vaatepunktist – sisuliselt läbikukkumist. “Aga need kriitikud ei teadnud sellest asjast mitte midagi,” tänitas Ilves. “Mis see läbikukkumise kriteerium siis on? Kas see, et mõned seadused said muudetud ja EKRE registreeritud? Väga palju ju muutus.”

Kuna olen üks neist, kes kogu seda protsessi omal ajal küllaltki palju kritiseeris, olgu siin korrektsuse huvides mainitud, et EKRE-t ei registreeritud tänu sellele, et Eestis langetati 2014. aastal erakonna registreerimisel nõutavat liikmete arvu. Tegelikult sündis EKRE siiski juba 2012. aasta kevadel ehk ammu enne sügisel Ilvese algatatud Jääkeldri protsessi hoopis Eestimaa Rahvaliidu ümbernimetamise teel, põlvnedes juriidiliselt 1994. aastal asutatud Eesti Maarahva Erakonnast.

Ilves ja Anvelt ei mäleta Reformierakonna rahastamisskandaali

Arvestades seda, et Ilvest intervjueerinud Kärt Anvelt seda faktiviga kohe ei parandanud, vaid seda eksitavat väidet on artikli juures eraldi välja tooduna koguni mitmeti rõhutatud (“Toomas Hendrik Ilves tõdeb, et üks jääkeldri protsessi tulemus oli EKRE registreerimine.”), võib seda eksimust tõlgendada kas nimetatud isikute ühise amneesia või lugejate teadliku eksitamisena. Kuna mõlemad asjaosalised kuulutavad samas, et praegu vist keegi enam täpselt ei mäletagi, mille pärast 2012. aastal rahulolematus ühiskonnas sedavõrd suureks kasvas, et Jääkeldri protsessini jõuti, tuleb nähtavasti kahtlustada mõlema puhul mingeid tõsiseid mäluhäireid (a la Joe Biden), sest muidu oleks ju tegemist päris jõhkra katsega ajalugu maha vaikida.

Erinevalt kunagisest presidendist ja teda usutlenud tuntud ajakirjanikust mäletan mina küll väga hästi, mille tõttu rahulolematus valitsust juhtinud Reformierakonnaga siis järsult kasvas. Kõigepealt toimusid veebruaris Tallinnas ja Tartus suured ACTA-vastased meeleavaldused, mida aitas ilmselt paisutada see, et reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip üritas mõned päevad varem Riigikogus küsimustele vastates ACTA kriitikuid üleolevalt naeruvääristada. Eesti Interneti Kogukond algatas ACTA-vastase petitsiooni, millele koguti veebruari lõpuks veebis 7212 allkirja.

Sellele järgnes Reformierakonna rahastamisskandaal, mis sai alguse mais, kui Postimees avaldas Silver Meikari artikli, milles ta tunnistas, et oli teinud erakonnale suuri annetusi, milleks ta sai (teadmata päritolu) raha erakonna enda kontorist. Reformierakonna varjatud rahastamisega olid seotud erakonna varasem peasekretär Kristen Michal, kellest oli saanud selleks ajaks justiitsminister, ja terve rida teisi poliitikuid.

Reformierakonna rahastamisskandaal kulmineerus 2012. aasta sügisel. Sellega seoses kasvas sotsiaalmeediast välja liikumine “Aitab valelikust poliitikast” ning toimus rida meeleavaldusi Tallinnas ja Tartus, aga ka Viljandis, millega protesteeriti valitseva poliitilise korruptsiooni vastu laiemalt ning nõuti ausamat ja läbipaistvat poliitikat. Kui need meeleavaldused juba korduma hakkasid, tegi grupp ühiskonnategelasi pöördumise “Harta 12”, millele kirjutas veebis alla 18210 inimest. Selle peale kutsus president Ilves siis lõpuks oma jääkeldrisse kokku ümarlaua, et seda ühiskonnas paisuvat rahulolematust kuidagi ohjeldada ja kanaliseerida.

Detsembris astus Michal justiitsministri kohalt tagasi, sest Reformierakonna reiting oli läinud vabalangusse. 2012. aasta augustis oli Reformierakonda toetanud Emori küsitluste kohaselt 39%, aga 2013. aasta jaanuaris tegi seda ainult 20% erakondlikku eelistust omanud vastajatest. Langus peatus, kuid kaotatud usaldus erakonna vastu ei taastunud – 2014. aasta veebruaris oli Reformierakonna reiting 21% (küll rohkem kui praegu, aga toona pani see parteilased kõvasti muretsema) ja peaminister Andrus Ansip teatas, et esitab presidendile tagasiastumispalve. Järgnenud suvel valiti ta erakonna esinumbrina europarlamenti.

Rahvakogu ebaõnnestumine aitas ilmselt kaasa EKRE tõusule

Ilves eksis või eksitas küll siis, kui nimetas enda poolt algatatud Jääkeldri protsessi EKRE isaks (samas intervjuus kirjeldab ta seda erakonda, mille ämmaemandaks teda ennast selle vildaka nägemuse kohaselt siis loogiliselt võttes ju pidada tuleks, sõnadega “justkui meie riigi prügikala”), kuid ilmselt aitas tema tegevus siiski tõesti kaasa EKRE tõusule.

Jääkeldris sündinud Rahvakogu fundamentaalne probleem oli algusest peale see, et see kutsuti presidendi poolt ellu ilma igasuguse õigusliku aluseta peamiselt vaid selleks, et ühiskonnast lihtsalt kiiresti auru välja lasta. Kogu selle suure ettevõtmise tulemusel sündinud ettepanekud ei olnud mitte kellegi jaoks vähimalgi määral siduvad, kuid samal ajal tekitati sellega paljudes inimestes ootust, et asjad hakkavad muutuma. Kui need ootused ei täitunud, siis järgnes pettumine, millest sai tuul populistide purjedes, kusjuures EKRE ei olnud üldse esimene poliitiline jõud, millel see hoovus tõusta aitas.

2013. aastal, kui Rahvakogu kaudu ettepanekuid koondati ja arutati, ei olnud nende ettepanekute saatus veel teada ning EKRE reiting püsis tasemel 2-3%. 2014. aasta lõpus oli seis endiselt sama. Helmed olid hingevaakuva Rahvaliidu üle võtnud ja enda näo järgi ümber kujundanud, kuid reitingutabelis ei suudetud üle kahe aasta läbimurret saavutada. 2013. aasta kohalikel valimistel said EKRE nimekirjad Eestis kokku vaid 1,3% häältest. Riigikogu valimistel kehtiva künnise (5%) tasemeni jõuti alles valimiskampaania alates 2015. aasta jaanuaris.

2013. aasta kohalikel valimistel esinesid EKRE-st hoopis paremini valimisliidud Vaba Tallinna Kodanik (4% häältest), Isamaaline Tartu Kodanik (7%) ja Vabakund (6%). Esimesed kaks sündisid MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik (VIK) baasil, millest kasvas 2014. aastal välja Vabaerakond. VIK koondas algselt peamiselt Isamaa ja Res Publica Liidu üht tiiba, mille liikmed pärast Urmas Reinsalu valimist erakonna juhiks 2012. aasta veebruaris sealt lahkusid. Nende lipukirjaks oli teatavasti seismine suurema demokraatia, avatuma ja ausama poliitika eest. Vabakund kasvas välja 2012. aasta sügisel Tartus valeliku poliitika vastu meeleavaldusi korraldanud seltskonnast.

VIK võttis suuna Vabaerakonna loomisele 2014. aasta jaanuaris, kui sai selgeks, et Rahvakogu kaudu laekunud ettepanekud jäävad Riigikogu poolt suuremalt jaolt teostamata või viiakse ellu n-ö modifitseeritud kujul. Näiteks jõuti Rahvakogu arutelupäeval järeldusele, et erakonna registreerimisel nõutav liikmete arv tuleks langetada 1000-delt 200-le, kuid Riigikogu langetas selle 500-le. See on see, mida toonane president on kujutanud nüüd Rahvakogu suure võiduna.

Selle muudatuse kontekstiks on aga ka see, et Eesti poliitikute jaoks muutus veidi piinlikkuks, et erakonna registreerimisel nõutav liikmete arv oli siin poole suurem kui Venemaal, kus see oli juba langetatud 500-le. 1990-ndate esimesel poolel sündinud suuremad erakonnd ise olid saanud hakata kasvama ilma sellise künniseta. Enne 1995. aasta Riigikogu valimisi piisas erakonna registreerimiseks sellest, kui saadi kokku vähemalt 200 liiget. Kasvavat poliitilist konkurentsi pelgavad riigikogulased sellise piirmäära taastamisega ei nõustunud, kuid ka nõutava liikmete arvu langetatamine 1000-delt 500-le lihtsustas loomulikult uute erakondade registreerimist.

Uue piirmäära alusel kanti erakondade registrisse 2014. aasta septembris endise reformierakondlase Kristiina Ojulandi eestvedamisel loodud Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE) ning oktoobris Vabaerakond. RÜE kukkus 2015. aasta parlamendivalimistel läbi, aga Vabaerakond kogus 8,7% häältest, mis andis neile Riigikogus kaheksa kohta, edestades sellega veidi EKRE-t. 2018. aasta novembris registreeriti Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond, mis osalesid mõlemad ka 2019. aasta parlamendivalimistel, kuid valimiskünnist ei ületanud – Rahvakogu üheks oluliseks nõudmiseks oli olnud ka valimiskünnise langetamine, aga juba Riigikogus esindatud erakonnad seda loomulikult ei soovinud.

2019. aastal langes Vabaerakond parlamendist välja ning rahulolematud valijad koondusid peamiselt EKRE taha, mis oli seisnud häälekalt rahvaalgatuse tegeliku seadustamise (see tähendab õigust algatada seaduseelnõusid, mitte lihtsalt palvekirjasid esitada), rahvahääletuste laialdasema kasutamise ja presidendi otsevalimisele ülemineku eest. See tegevus ei andnud küll mingeid tulemusi, sest EKRE ettepanekuid parlamendis lihtsalt ignoreeriti, kuid oli väga silmapaistev, neid teistest eristav ja kindlasti oluline tegur EKRE valimistulemuste paranemise taga. 2019. aastal toetas erakonda juba 17,8% valijatest, mis andis neile parlamendis 19 kohta.

EKRE tõusuni viis seega mitte Rahvakogu ettepanekute teostamine, nagu Ilves nüüd muljet üritab jätta, vaid hoopis see, et neid viidi ellu puudulikult ning jäeti suuremalt osalt üldse ellu viimata. See, mida Ilvese õukonna eestvedamisel hakati nimetama rahvaalgatusõiguseks, on sisuliselt vaid palvekirjaõigus, mille eest mõned kohalikud erakonnad, näiteks Eesti Radikaaldemokraatlik Partei, seisid juba enne Eesti Vabariigi loomist 1917. aastal siinmail toimunud valimistel. On muidugi tore, et selleni siin lõpuks jõuti, aga tegemist on siiski tänapäeva esindusdemokraatiates levinud usalduskriisi ületamiseks täiesti ebapiisava pseudolahendusega.

Vabaerakonna languseni viis see, et nad ei suutnud täita valijate poolt neile pandud ootusi demokraatia süvendamise, poliitika ausamaks ja avatumaks muutmise osas. Nüüd paistab minevat sama teed Eesti 200, mille kõlavad loosungid on taandunud praktilises poliitikas samasugusele peenhäälestamisele ning kohati sisuliselt vastupidises suunas liikumisele.

Samas võib aga ka väita, et Vabaerakond, Eesti 200 ja teised uued erakonnad on hoidnud valimistel mõnevõrra tagasi EKRE tõusu, sest ilma nendeta oleksid rahulolematud valijad koondunud veelgi rohkem senisele poliitilisele ladvikule vastandunud EKRE taha. Nii et see konkreetne seadusemuudatus, mida Ilves kujutas nüüd EKRE eostajana, on aidanud selle erakonna tõusu hoopis ohjeldada. Päris kurb, et meie endine president elab mingis äraspidises maailmas, mida kujundavad sellised tegelikkusele mittevastavad “alternatiivsed faktid”.

Mootorsõidukimaksust

Järva- ja Viljandimaa valijate esindajana edastasin valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu rahandusministrile oma arvamuse mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (siin saadaval ka .pdf-ina).

Lp. rahandusminister Mart Võrklaev!

Mootorsõidukimaksu kehtestamisel tuleb arvestada Lätis kehtivate maksumääradega. Läti on praegu Balti riikidest ainuke, kus selline maks kehtib, ning sellest tulenevalt kaldutakse registreerima seal kasutatavaid sõidukeid Eestis ja Leedus. Eksperdid on toonud juba ammu välja, et maksubaasi mobiilsust arvestades peaksid Balti riigid oma poliitikaid selles osas kooskõlastama.

Lätis ei ole kehtestatud mootorsõiduki registreerimismaksu Eestis kavandatud kujul. Sõiduki registreerimisel tuleb tasuda väikest registreerimistasu, maksta dokumentide läbivaatamise, numbrimärkide ja registreerimistunnistuse eest. Sellele lisandub 55 eurot riiklikku ressursimaksu. Kokku teeb see siiski vaid sadakond eurot ehk peaaegu poole vähem summast, mis tuleb tasuda juba praegu registreerimistunnistuse ja numbrimärkide eest Eestis.

Eesti eeliseks maksukonkurentsis Lätiga on seni olnud see, et siin puudub mootorsõiduki aastamaks. Lätis on see kehtestatud. Maksumäära arvutamisel arvestatakse nii sõiduki iga ja kaalu, mootori võimsust ja töömahtu kui ka sõiduki poolt väljutatava süsinikdioksiidi heitenorme. Samalaadse maksu kehtestamisel Eestis tuleks jälgida, et kehtestatavad maksumäärad ei oleks oluliselt kõrgemad kui Lätis.

Lätis on mootorsõidukimaksust vabastatud lisaks alarmsõidukitele nii elektriautod, invasõidukid, vanasõidukid kui ka diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja rahvusvaheliste organisatsioonide sõidukid. Poole võrra alandatud maksumäär kehtib siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi ning nende allasutuste, kaitsejõudude ja munitsipaalpolitsei sõidukitele, aga ka paljulapselistele peredele ühe kasutuses oleva auto puhul. Põllumajandustootjatele, kes vastavad kehtestatud tingimustele, kehtib iga sõiduki puhul maksumäär 25%.

Lähtudes oma Järva- ja Viljandimaal elavate valijate huvidest ehk tervest mõistusest, pöördun teie poole palvega viia mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamisel sellised erisused sisse ka sellesse korda, mida tahate hakata rakendama Eestis. Maksusüsteem peaks küll olema lihtne ehk nii väheste erisustega kui võimalik, kuid see põhimõte ei tohiks muutuda dogmaks, mille taha peitub sotsiaalne tundetus. Kui veidi teemasse süveneda, avastate kindlasti kerge vaevaga, et nendes riikides, kus mootorsõidukimaks on kehtestatud, kehtib üldjuhul ka palju erisusi.

Kasutatud allikad

Lõhmuste, E., Lamine, B. (2015). Do the Baltic States need to tax passenger cars more? Euroopa Komisjon, Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat. https://data.europa.eu/doi/10.2765/91146

ACEA Tax Guide 2022. European Automobile Manufacturers’ Association. https://www.acea.auto/publication/acea-tax-guide-2022/

Vehicle Operating Tax. Ministry of Finance, Republic of Latvia. https://www.fm.gov.lv/en/vehicle-operating-tax

Arvamus uuest koalitsioonilepingust

Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid kuulutavad oma koalitsioonilepingu sissejuhatuses, et “üksnes võimude lahuse ja õigusriigi põhimõttest lähtuv demokraatlik riigikorraldus tagab Eesti edasise arengu,” kuid järgnev lubaduste loetelu valmistab selles osas pettumuse. Kommenteerin lühidalt seitset punkti, mis mulle sellest tekstist silma jäid.

  1. Teeme e-valimised võimalikuks nutiseadmetes.

Ma saan aru, et see koalitsioon ei soovi avada Pandora laegast kirjaga “e-hääletuse põhiseaduspärasus”, aga… ei sõnagi sellest, et e-hääletuse tulemuste kindlakstegemise olulisemad reeglid tuleks kehtestada seadusega või peaksid olema selgelt reguleeritud vähemalt valitsuse õigusakti tasandil, nagu märkis hiljuti Riigikohtu esimees Villu Kõve. Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid ei ole justkui midagi kuulnud sellest, et e-hääletuse regulatsioon on “viisakalt öeldes puudulik”.

  1. Tugevdame erakondade ja poliitiliste organisatsioonide järelevalvet, et tagada poliitilise konkurentsi ausus ja läbipaistvus. Loome regulatsiooni mitteerakondlikele poliitilistele ühendustele.

Kiidan heaks! Kuid vajab muidugi täpsustamist, mida selle all konkreetselt mõeldakse. Minu arvates tuleks, nagu kirjutasin oma valimisprogrammis, laiendada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni koosseisu ja mandaati, et see suudaks täita paremini seatud eesmärke. Nimetatud komisjoni võiksid kuuluda ka ühingu Korruptsioonivaba Eesti ja Vabaühenduste Liidu esindajad. Samuti peaks ka parlamendis esindamata erakondadel olema õigus nimetada sinna enda esindajaid.

  1. Muudame seadust, kehtestades reegli, et kriminaalkorras karistatud erakonnal vähendatakse riigieelarvelist toetust.

Miks piirduda ainult vähendamisega? Füüsiline isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab vanglakaristust, ei saa Riigikogu valimistel kandideerida ega ka hääletada. Sama printsipiaalselt tuleks kohelda juriidilisi isikuid ehk erakondi. See tähendab, et karistuse kehtivuse lõpuni ei tohiks need osaleda valimistel ega saada riigieelarvest üldse mingit toetust.

  1. Täiendame presidendi valimise seadust, et võimaldada kandidaadi varasem ülesseadmine, ja otsime Riigikogus poliitilist konsensust presidendi valimiste korralduse muutmiseks.

Selle lubaduse esimene pool on vaid kosmeetiline formaalsus, teine praktiliselt sisutu – pole mingit indikatsiooni sellest, mida või kas üldse tegelikult muuta tahetakse.

  1. Viime läbi Riigikogu valimisringkondade muutmise, et tagada üle-eestiline esindatus ja valimisringkondade tasakaalustatus. Võtame aluseks valimiskomisjoni ettepanekud ja teeme otsused 2023. aasta jooksul.

Jääb arusaamatuks, kas aluseks tahetakse võtta need 2017. aasta ettepanekud (valimiskomisjon eelistas Eesti jagamist seitsmeks valimisringkonnaks), mis oleks rakendunud juba käesoleva aasta valimistel, kui Riigikogu põhiseaduskomisjon ei oleks pidanud seda siis liiga radikaalseks. Järva- ja Viljandimaa valimisringkond oleks selle kava kohaselt likvideeritud – Järvamaa pidanuks minema kokku Virumaadega ning Viljandimaa hoopis Võru-, Valga- ja Põlvamaaga.

MTÜ Radikaaldemokraadid juhatuse liikmena sai propageeritud omal ajal üleminekut ühele üleriigilisele valimisringkonnale. Ma usun jätkuvalt, et see oleks tegelikult parim lahendus, aga selle koalitsioonilepinguga on see sisuliselt välistatud.

  1. Otsime Riigikogu ülest poliitilist konsensust, et 16- ja 17-aastased noored saaksid osaleda Riigikogu valimistel.

Konsensus eeldab vastuhäälte puudumist, aga selles küsimuses selleni kindlasti ei jõuta. 2015. aastal olid Riigikogus toimunud hääletusel valimisea langetamise vastu kohalikel valimistel nii EKRE kui ka osa Vabaerakonna fraktsioonist. Miks peaks see nüüd teisiti minema?

  1. Töötame koostöös riigiõiguse ekspertidega välja õigusliku raamistiku Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata.

Jõudu tööle! Ennustan juba ette, et sellise õigusliku raamistiku väljatöötamine lõpeb tulemusteta. Või siis jõuab õiguslik nihilism Eestis täiesti uuele tasemele.

Kokkuvõttes üsna lahja saak. Konkreetse tähtajaga on seotud ainult lubadus teha otsused valimisringkondade muutmiseks. Ükski selle koalitsiooni osapooltest ei lubanud küll seda oma valimisprogrammis ehk valijatele, kellelt saadi mandaat, aga kuna lähtuda kavatsetakse valimiskomisjoni ettepanekutest, siis ongi nende täita ju sisuliselt vaid kummitempli roll.